கருப்பு கவுனி அரிசி நன்மைகள்

ஹைடாடிட்

ஹைடாடிட் நுண்புழுக்களால் ஏற்படும் ஒட்டுண்ணி தொற்றாகும். உங்கள் கல்லீரல் மற்றும் பிற உறுப்புகளில் நீர் திரவம் கொண்ட நீர்க்கட்டிகளை உருவாக்கலாம்

நியூரோசிஸ்டிசெர்கோசிஸ்

நியூரோசிஸ்டிசெர்கோசிஸ் என்பது ஒரு நரம்பியல் நோயாகும், இது டேனியா சோலியம் என்ற ஒரு குறிப்பிட்ட வகை ஒட்டுண்ணி நாடாப்புழு மைய நரம்பு…

கருஞ்சீரகம் நன்மைகள்

அல்பெண்டசோல் மாத்திரை

அல்பெண்டசோல் புழு மற்றும் ஒட்டுண்ணி எதிர்ப்பு மருந்து ஆகும் அல்பெண்டசோல் மாத்திரை பயன்கள் அல்பெண்டசோல் மாத்திரையை எவ்வாறு எடுத்துக்கொள்வது உங்கள் மருத்துவர்…

அசெக்ளோஃபெனாக் மற்றும் பாராசிட்டமால்

அசெக்ளோஃபெனாக் மற்றும் பாராசிட்டமால் கலவையானது வலி நிவாரணியாக செயல்படுகிறது. அவை இரண்டும் பின்வரும் நிலைகளில் வலி மற்றும் வீக்கத்தைக் குறைக்கின்றன மருந்து…

உயர் இரத்த அழுத்தம்

காய்ச்சல் அல்லது ஜுரம்

நிமேசுலைட் மற்றும் பாராசிட்டமால்

நிமேசுலைட் மற்றும் பாராசிட்டமால் கலவையானது வலி நிவாரணியாக செயல்படுகிறது. அவை இரண்டும் பின்வரும் நிலைகளில் வலி மற்றும் வீக்கத்தைக் குறைக்கின்றன மருந்து…

பாராசிட்டமால் மாத்திரை பயன்கள்

பாராசிட்டமால் மாத்திரை (அசெட்டமினோஃபென்) காய்ச்சலைக் குறைக்கப் பயன்படும் இது பல் வலி, உடல் வலி, தலை வலி, வலிமிகுந்த மாதவிடாய் காலங்கள், மூட்டு வலி,…